Tags Việt Tú không tổ chức viếng lễ tang cho cha

Tag: Việt Tú không tổ chức viếng lễ tang cho cha

Đạo diễn Việt Tú: Xin mọi người ở nhà thay vì đến viếng cha tôi

Do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đạo diễn Việt Tú nhắn gửi bạn bè, bằng hữu xa gần hãy ở tại...

Most Read